Integrált rendszer

UNITRUST.zrt

INTEGRÁLT MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI, MUNKAHELYI EGÉSZSÉG – ÉS BIZTONSÁGVÉDELMI POLITIKÁJA

Társaságunk Vezetősége vallja, hogy „a ma minősége a holnap piaca”, ezért kiemelt jelentőséget tulajdonít tevékenysége során a MINŐSÉG, a KÖRNYEZETVÉDELEM, a munkahelyi EGÉSZSÉGVÉDELEM és BIZTONSÁG elvárt szintű megvalósításának, figyelembe véve a környezeti hatások vizsgálatát, és a kockázatértékelések eredményeit. Ennek érdekében elkötelezte magát az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018 szabványok szerint integrált irányítási rendszerének bevezetése és folyamatos fejlesztése iránt, biztosítva a szükséges emberi és technikai erőforrásokat.

Célkitűzéseink:

  • A UNITRUST Zrt. felelőssége, és egyetemleges törekvése, hogy tevékenységét a mindenkor érvényben lévő nemzeti jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően végezze, és rendszeresen értékelje az azoknak való megfelelést. Az előírt követelmények teljesítése elvárás alvállalkozóink, és beszállítóink felé is.
  • Évente kockázatértékelést végzünk, minőség, környezeti és MEB célokat tűzünk ki, minőségi, környezeti és MEB teljesítményünk fejlesztése érdekében.
  • Aktív kapcsolattartást biztosítunk ügyfeleink irányába, hogy olyan minőségileg kifogástalan szolgáltatást nyújtsunk számukra, amelyek megfelelnek, vagy meghaladják elvárásaikat.
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük és szabályozás alatt tartjuk tevékenységünket, jelentős környezeti hatásainkat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági veszélyeket, a környezet védelme, a munkavállalók egészségének megőrzése, valamint a veszélyek és ártalmak megelőzése érdekében.
  • Minden munkatársunk részére biztosítjuk a megfelelő szintű és rendszeres képzést, valamint ösztönözzük és támogatjuk az önképzést.
  • Szolgáltatási folyamatainkban folyamatosan keressük azokat a technikákat, amelyek a környezetszennyezést, a veszélyek és ártalmak megelőzését lehetővé teszik számunkra.
  • Kihangsúlyozott elvünk, hogy törődünk az emberekkel, a környezettel és a közösségekkel, amelyekben dolgozunk, kitűzve a „Nincs ártalom” célkitűzés betartását.

A Vezetőség minden munkatársától elvárja, hogy munkájával, személyes tudásával és felelősségével hozzájáruljon e célok eléréséhez. Ennek érdekében az integrált politikát oktatás keretében minden munkavállalóval megismertettük.

 

Budapest, 2018.12.10.

Misurda Tamás
vezérigazgató